• Naslovnica
  • /
  • Studiji
  • /
  • Pravni fakultet: Doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo

Pravni fakultet: Doktorski studij iz područja društvenih znanosti, polje pravo

Doktorski studij na Pravnom fakultetu je opći studij koji može pružiti obrazovanje iz svih pravnih tema. Istodobno je personaliziran jer se prilagođava pojedinom doktorandu prema jeziku i temi istraživanja kroz njegov osobni plan studija. Već u predupisnoj fazi kandidat slobodno odabire kolegije i seminare s opširnog popisa, a neke od njih može zamijeniti i kolegijima s drugih institucija.

Budući da je studij naglašeno istraživački usmjeren, kandidat također razrađuje okvirnu temu predloženog doktorskog istraživanja, planira boravak na inozemnoj istraživačkoj instituciji te objavu radova i sudjelovanje na skupovima. Od samog početka doktorand uživa podršku odabranog mentora, a posebno veseli što su naši alumni na ljestvici od 1 do 5 svoje mentore ocijenili izuzetno visokom ocjenom 4,91. S ciljem održavanja neposrednosti i individualiziranog pristupa, broj polaznika Doktorskog studija je ograničen na manji broj istinski motiviranih i vrsnih doktoranada, podjednako iz akademske zajednice i javnog odnosno realnog sektora. S njima smo izgradili integriranu znanstvenu zajednicu koju odlikuju visoki akademski standardi, raznovrsnost, dinamičnost, entuzijazam i suradnja. Iz perspektive alumna iskazane u anketi, naš studij posebno doprinosi osobnom razvoju doktoranda i stjecanju važne komponente osposobljenosti za tržište rada i rad u struci odnosno znanstvenoistraživački rad.

Povrh visoko razvijene istraživačke infrastrukture i stimulativnog istraživačkog okružja, Pravni fakultet doktorandima nudi kontinuirano usavršavanje te podršku u akademskom razvoju, posebno kroz znanstveno-istraživačke mobilnosti i znanstvenu komunikaciju istraživačkih rezultata. Stoga je prosinac na našem fakultetu rezerviran za RIDOC: Rijeka Doctoral Conference, u čijem je posljednjem izdanju sudjelovalo čak 55 odabranih doktoranda iz cijelog svijeta. Osim što nas bezrezervno preporučaju svi naši alumni, reakreditacija doktorskih studija potvrdila je da je za sve koji žele doktorirati na pravnoj temi, Doktorski studij na Pravnom fakultetu u Rijeci prvi izbor u Hrvatskoj.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 24.08.2023.

Skip to content