Filozofski fakultet u Rijeci: Doktorski studij Psihologija

U Hrvatskoj, većina psihologa s doktoratom znanosti zaposlena je na visokoškolskim odnosno znanstvenim ustanovama. Psiholozi s doktoratom uglavnom ne rade u organizacijama u kojima je potreban kadar s kompetencijama za znanstveni rad, kao što su bolnice, jedinice lokalne samouprave i velika poduzeća. Doktorski studij priprema pojedince za istraživački rad koji je neophodan i u praksi. Znanstveni rad koji je vezan uz praksu ne samo da omogućava razvoj znanosti već i kroz korištenje znanstvenih metoda izravno može utjecati na razvoj ekonomije, ali i na ostvarivanje različitih društvenih dobrobiti. Odsjek za psihologiju Filozofskoga fakulteta već niz godina ostvaruje vrlo uspješnu suradnju s Gradom Rijekom kroz različite projekte, uključujući kreiranje i sudjelovanje u selekcijskom postupku za stipendiranje darovitih učenika i studenata, organizaciju predavanja i radionica u sklopu Sveučilišta za treću životnu dob te kreiranje i provođenje istraživanja o zdravstvenim ponašanjima građana grada Rijeke. Osim s Gradom Rijekom, Odsjek surađuje i s nizom drugih institucija i tvrtki. Doktorski studij trebao bi dodatno pridonijeti unapređenju te suradnje.

Temeljna je odrednica ovoga studija unaprjeđenje znanja kroz kreiranje i provođenje originalnih istraživanja. Time se omogućuje doktorandima razvoj ključnih istraživačkih vještina kao što su rješavanje problema, kreativno i kritičko mišljenje, analiza i sinteza spoznaja te generičkih vještina poput vještina komuniciranja, prezentacije, timskoga rada i širokoga spektra socijalnih vještina.

Posebnost i prepoznatljivost doktorskog studija iz psihologije odražava se u primjeni sljedećih principa: zbornost i potpuna orijentiranost k istraživanju, mobilnost studenata i nastavnika, interdisciplinarnost, kolaborativnost, partnerstvo s lokalnom zajednicom.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 22.04.2024.

Skip to content