Fakultet za matematiku: Doktorski studij Matematika

Ovaj doktorski studij zajednički je studij u čijem izvođenju sudjeluju matematičari sa Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Sveučilišta u Rijeci, Sveučilišta u Splitu i Sveučilišta u Zagrebu. Zbog toga studenti ovog doktorskog studija imaju puno veći izbor kod biranja grane znanstvenog istraživanja, mentora i kolegija na studiju nego da studij organizira samo jedno sveučilište.Budući da u Hrvatskoj, a također i izvan Hrvatske, nedostaju matematičari, velika je potreba za doktorskim studijem matematike. Matematika je temeljna znanost, ali je i u bazi najnovijih znanstvenih smjerova kao što je umjetna inteligencija te je neophodna za njihov daljnji razvoj. Osobe koje završe ovaj studij zapošljavaju se na sveučilištima u Hrvatskoj i inozemstvu, a sve je veći broj doktora matematike koji se zapošljavaju u gospodarstvu.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 03.11.2023.

Skip to content