Građevinski fakultet: Doktorski studij Građevinarstvo

Opći ciljevi Doktorskog studija Građevinarstvo su obrazovanje i razvoj istraživača za kojima postoji društvena potreba i koji će biti sposobni za provođenje samostalnog istraživačkog rada na razini međunarodno prihvaćenih standarda kvalitete, za aktivan doprinos razvoju humanog i održivog društva te za prijenos usvojenog znanja budućim generacijama studenata unutar znanstvenih polja građevinarstva i temeljnih tehničkih znanosti. Doktorski studij Građevinarstvo obrazuje stručnjake koji svojom ekspertizom mogu doprinijeti ubrzanom prijenosu znanstveno utemeljenih tehnoloških rješenja u inženjersku praksu i razvoju novih inovativnih tehnologija.

Studij nudi fleksibilnost u kreiranju studijskih obveza i time njeguje različitost studentskih iskustava i pristupa. Dio studijskih obaveza ispunjava se za vrijeme boravka na znanstvenim institucijama izvan sastava Sveučilišta. Studij uz kvalitetno mentorsko vođenje nudi strukturiranu izobrazbu kroz obvezne predmete koji pružaju znanstvenu podlogu, ali i bavljenje međunarodno konkurentnim istraživačkim radom kroz izborne kolegije i istraživanja provedena na izradi disertacije. Studenti imaju mogućnost razvijati vještine prijenosa znanja, kao i druge prenosive vještine kroz uključivanje u znanstvenoistraživačke projekte, seminare, sudjelovanje na međunarodnim i domaćim skupovima, javne obrane svog rada, organizaciju događanja i druge aktivnosti.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 24.08.2023.

Skip to content