• Naslovnica
  • /
  • Studiji
  • /
  • Filozofski fakultet u Rijeci: Doktorski studij Filozofija i suvremenost

Filozofski fakultet u Rijeci: Doktorski studij Filozofija i suvremenost

Doktorski program nudi širok raspon zadovoljavanja potrebe usavršavanja stručnih kompetencija koje mogu odgovarati potrebama tržišta rada. Prije svega, postoje mogućnosti stjecanja visokih kompetencija za rad u akademskoj i znanstvenoj zajednici. To je vidljivo i zastupljenošću doktoranada i doktorandica, koji su se u tijeku ili nakon dovršetka doktorskog studija zaposlili u sveučilišnim ili znanstvenim ustanovama. Također, vidljive su mogućnosti usavršavanja osoba iz raznolikih profesija zahvaljujući fleksibilnosti studija u odnosu na interdisciplinarnost. To je već rezultiralo stjecanjem znanja i vještina koje su primijenjene u različitim praksama i osoba različitih stručnih usmjerenja (primjerice u psihoterapiji i pravu).

Povezanost s lokalnom zajednicom, što podrazumijeva gospodarstvo, poduzetništvo, civilno društvo, strukovne organizacije provodi se kroz održavanje popularnih predavanja i tribina za zainteresiranu javnost te promociju knjiga. Naglašena specifičnost studijskog programa je povezanost sa znanstvenim projektima. Naime, razmjerno značajan broj nastavnica i nastavnika na doktorskom studiju angažirani su na znanstvenim projektima. To doktorandicama i doktorandima omogućava rad u specifičnim istraživačkim grupama te povezivanje i suradnju s drugim istraživačima i istraživačicama srodnih interesa. U teorijskom smislu studij je primarno analitički orijentiran. Budući da se analitička filozofija u svijetu ubrzano razvija i širi raspon svojih tema, javlja se potreba za užim usmjeravanjem studenata na području analitičke filozofije radi praćenja i sudjelovanja u suvremenim svjetskim trendovima unutar filozofske znanosti.

Druga karakteristika analitičke filozofije je njena otvorenost interdisciplinarnosti. Njena područja rada izlaze iz domene tradicionalnih filozofskih domena i dotiče područja pojedinih znanosti (filozofija znanosti), umjetničkog djelovanja (filozofija umjetnosti), psihologije i kognitivnih znanosti (filozofija spoznaje i filozofija uma), politike i prava (filozofija politike i morala), psihoterapije i psihijatrije (filozofija psihijatrije) i općenito, racionalnog djelovanja.

Osnovne informacije

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 24.08.2023.

Skip to content