• Naslovnica
  • /
  • Studiji
  • /
  • Filozofski fakultet u Rijeci: Doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Filozofski fakultet u Rijeci: Doktorski studij Povijest i dijalektologija hrvatskoga jezika

Tržište rada za kadrove u humanističkom području uglavnom je vezano uz javni sektor. U području visokoga školstva i znanosti kroatistika, kao područje koje proučava nacionalni jezik, ostvaruje mogućnosti zapošljavanja na sveučilištima, znanstvenim institutima, ali i na veleučilištima, kulturnim institucijama, lokalnoj samoupravi i sl. Suvremena ispitivanja identiteta usko su vezana uz jezik, posebno uz povijest nacionalnoga jezika i terenske dijalektne ostvaraje, što otvara nova područja zapošljavanja doktoranada. Profili naših mladih stručnjaka traženi su i u različitim ustanovama i interpretativnim centrima koji skrbe o očuvanju kulturne baštine. Naime, sadržaj i ishodi ovoga studija pripadaju znanstvenim poljima i granama koje je Nacionalno vijeće za znanost ocijenilo kao nacionalno prioritetne i strateški važne za državu Hrvatsku, a pripada i širem programu UNESCO-a za zaštitu malih jezika. Povezanost s lokalnom zajednicom ostvaruje se kroz različite oblike suradnje u provedbi radionica, terenskih dijalektoloških istraživanja, stručnih izleta te ostalih aktivnosti koje uključuju djelatnosti lokalnih subjekata: od udrugā (katedre Čakavskog sabora, različite udruge koje se bave očuvanjem zavičajne baštine) do interpretativnih centara u kojima je moguće ostvariti praktični dio nastave.

Specifičnost ovoga studijskog programa vidljiva je u dvama specijaliziranim modulima (povijest jezika i dijalektologija) čime polaznici, uz opće lingvističko obrazovanje, stječu precizno profilirane kompetencije u proučavanju dijakronijskih sastavnica hrvatskoga jezika te suvremene slike hrvatskih organskih idioma, a potom i u njihovu očuvanju, promociji i popularizaciji. Stoga je njegova rana usmjerenost prednost u odnosu na ostale doktorske studije filološkoga i kulturološkoga karaktera koji nude opće smjerove, a definiranje doktoranda u određenomu području počinje se razvijati tek pisanjem doktorske disertacije.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 24.08.2023.

Skip to content