Nagrada rektora za izvrsnost

Pravilnikom o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci(KLASA:030-01/24-01/01, URBROJ: 2170-137-01-24-1 od 8. siječnja 2024.) (dalje u tekstu: Pravilnik) predviđena je dodjela Nagrade rektora za izvrsnost i jednom student/ici doktorskog studija u svakoj od tri kategorije:

a. društvene i humanističke znanosti te umjetnička područja znanosti,

b. biomedicina, biotehničke i interdisciplinarne znanosti,

c. prirodne i tehničke znanosti.

Svaka sastavnica predlaže po jednog kandidata, a rektorica donosi odluku nakon pribavljanja mišljenja Stručnog vijeća Doktorske škole. Nagrada se dodjeljuje na godišnjoj bazi.

Dobitnici Nagrade rektora za izvrsnost – doktorandi/ice u akademskoj godini 2023./2024.

Dobitnici Nagrade rektora za izvrsnost – doktorandi/ice u akademskoj godini 2022./2023.

Ažurirano 24.04.2024.

Skip to content