Mentorstvo

Mentor ima ključnu ulogu u doktorskom studiju pojedinog doktoranda, u određivanju njegova doktorskog studija, u savjetovanju i vođenju znanstvenoistraživačkog rada, u prijavi teme doktorske disertacije, izradi doktorske disertacije, te u tijeku procjena njegovog napretka. Također ima važnu i odgovornu ulogu u profesionalnom i osobnom razvoju doktoranda te mu je uzor kao istraživaču i kao osobi.

Ažurirano 11.05.2023.

Skip to content