Fakultet za fiziku: Doktorski studij Fizika

Sveučilišni doktorski studij Fizika u Rijeci započeo je 2018. godine i trenutno je jedan od dvaju doktorska studija fizike u Hrvatskoj. Specifičan je po svojoj projektnoj orijentaciji. Izvodi se na engleskom jeziku, a većina ECTS bodova se stječe kroz znanstveno-istraživačke aktivnosti i internacionalizaciju, dok se samo 30 od ukupno potrebnih 180 ECTS bodova stječe kroz kolegije koje studenti pohađaju u prvoj godini studija. Studenti se uključuju izravno u znanstveno-istraživačke projekte i međunarodne kolaboracije, a upis je moguć samo uz prethodnu suglasnost potencijalnog mentora koji svojom ekspertizom i aktualnim znanstvenim postignućima jamči studentu potrebnu podršku tijekom studija i znanstvenog rada. Mentor može biti i s druge domaće ili inozemne institucije, a po potrebi se studentu pridjeljuje i komentor sa Sveučilišta u Rijeci.

Studij uključuje tematska područja fizike u kojima su znanstvenici s Fakulteta za fiziku Sveučilišta u Rijeci i suradnih institucija (Instituta za fiziku u Zagrebu i Kliničkog bolničkog centra Rijeka) međunarodno prepoznati: astrofizika, fizika elementarnih čestica, fizika kondenzirane materije i medicinska fizika. Time se studentima osigurava napredak ka doktoratu znanosti i otvaraju vrata za buduće karijere u Hrvatskoj i svijetu. U planu je od upisne godine 2023. proširivanje izbornosti s naglaskom na dodatni razvoj interdisciplinarnosti i sinergije između različitih područja i istraživačkih grupa, u cilju omogućavanja izrade doktorskih disertacija na fronti svjetskih trendova u području fizike i pripadnih primjena, kako bi se studentima omogućilo još perspektivnije zapošljavanje na znanstveno-istraživačkim institucijama te u realnom sektoru.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 24.08.2023.

Skip to content