• Naslovnica
 • /
 • Studiji
 • /
 • Ekonomski fakultet: Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet: Doktorski studij Ekonomija i poslovna ekonomija

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Rijeci koncipirao je ovaj doktorski studij slijedeći najnovije i najnaprednije oblike toga studija u Europskoj uniji i SAD. Umjesto dosadašnjeg studija koji se temeljio gotovo isključivo na mentorskom istraživačkom radu i izradi disertacije, implementira se kombinacija različitih obrazovnih i istraživačkih oblika koji mogu u relativno kratkom roku najučinkovitije osposobiti polaznike doktorskog studija za samostalni vrhunski istraživački rad – fundamentalni ili primijenjeni. Završetkom doktorskog studija stječu se potrebna znanja i vještina za samostalan znanstveno-istraživački rad u području ekonomije i poslovne ekonomije.

Doktorski program studija ekonomije i poslovne ekonomije educirat će doktorande za stjecanje sljedećih općih kompetencija:

 • dublje teorijsko poznavanje šireg područja ekonomije i poslovanja te povezanosti s drugim znanstvenim područjima i znanstvenim poljima
 • kritičko promišljanje i prosuđivanje
 • sposobnost definiranja relevantnih istraživačkih problema
 • korištenje najsuvremenijih istraživačkih metoda, alata i postupaka
 • sposobnost analize, sinteze iznalaženja prikladnih objašnjenja uz sposobnost korištenja interdisciplinarnog pristupa
 • sposobnost primjene najsuvremenijeg teorijskog znanja
 • autonomnost i samoinicijativnost pri radu te sposobnost cjeloživotnog učenja i prilagođavanja novonastalim uvjetima
 • sposobnost rada u istraživačkim skupinama te u međunarodnom okruženju

Zapošljavanje doktoranda moguće je u visokoškolskim institucijama, znanstveno-istraživačkim institutima, razvojnim službama i istraživačkim jedinicama u gospodarstvu Republike Hrvatske i šire.

Doktorandi se na doktorskom studiju opredjeljuju za temeljni ili za primijenjeni istraživački rad. Oni koji se opredijele za temeljna istraživanja bit će osposobljeni za najzahtjevnija istraživanja u okviru istraživačkih institucija, velikih korporacija, odgovarajućih državnih organa i institucija kao i međunarodnih institucija. Doktorandi koji se opredijele za primijenjena istraživanja bit će osposobljeni obavljati najzahtjevnije zadatke u gospodarstvu, državnoj upravi te u neprofitnom sektoru, a bit će također traženi od strane institucija usmjerenih ka primijenjenim istraživanjima.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 22.04.2024.

Skip to content