Filozofski fakultet u Rijeci: Doktorski studij Pedagogija

Posljednje desetljeće bilježi niz velikih obrazovnih reformi na svim razinama (predškolskog, osnovnoškolskog, srednjeg i visokog obrazovanja) našeg nacionalnog odgojno-obrazovanog sustava. Svaka reforma zahtjeva kompetentno prilagođavanje i razvijanje obrazovnog sustava prema zahtjevima za usklađivanjem hrvatskog sustava sa drugim nacionalnim sustavima u sklopu europskih/međunarodnih integracija. Svi značajniji reformski zahvati u obrazovni sustav (primjerice, uvođenje HNOSa, NOK-a, programa Državne mature, Bolonjskog procesa, provedbe PISA istraživanja, uvođenje programa Škola za život i ostalih najavljenih reformi i projekata) traže visokospecijalizirane profesionalce koji će voditi i usmjeravati rad odgojno obrazovnih institucija i praktičara u skladu s novim profesionalnim izazovima, a obrazovne politike moraju biti temeljene na podacima i visokostručnim analizama.

Imajući u vidu strateške prioritete razvoja RH i tendenciju uspostavljanja društva temeljenog na znanju, važno je naglasiti da su upravo spoznaje iz znanstvenog polja pedagogije temelj za realizaciju ključnih strateških područja i ciljeva. Radi se o složenom sektoru u kojem se istovremeno odvija niz raznovrsnih profesionalnih djelatnosti (primjerice, predškolsko, osnovnoškolsko, srednjoškolsko i visokoškolsko obrazovanje; cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih; odgoj i obrazovanje za različite kategorije učenika; odgoj u domovima i drugim odgojnim ustanovama; razvoj kadrova u poduzećima; promišljanje ključnih pitanja obrazovnih politika u uredima državne i lokalne uprave, školski menadžment i dr.). Svaki spomenuti dio sustava odgoja i obrazovanja zahtjeva poseban pristup za promišljanje, istraživanje i razvoj pedagoških djelatnosti. Iz bogate ponude istraživačkih područja, polaznici mogu izabrati i dubinski proučavati ono područje za koje razviju osobiti istraživački interes. Pri tom će pratiti temeljne i najsuvremenije spoznaje pedagoške znanosti i odabranog istraživačkog područja.

Tijekom studija osigurava se suradnja i komunikacija s ključnim institucijama/ organizacijama zaduženima ili zainteresiranima za sektor odgoja i obrazovanja. Predviđena je uska suradnja s odgojno-obrazovnim institucijama i organizacijama civilnog društva, osobito u kontekstu suradnje u izvođenju dijela nastavnoga, ali i znanstveno-istraživačkog procesa. Pri tome se misli na one institucije odnosno organizacije civilnoga društva koje se svojim djelovanjem dotiču djelatnosti odgoja i obrazovanja u širem smislu. Također valja spomenuti neophodnost suradnje s jedinicama lokalne te područne (regionalne) samouprave s kojima Odsjek za pedagogiju ima višegodišnju dobru suradnju.

Posebna pozornost usmjerena je na osnaživanje suradnje s Agencijom za odgoj i obrazovanje i uključivanje u sustav cjeloživotnog (poslijediplomskog) obrazovanja nastavnika i stručnih suradnika u osnovnim i srednjim školama (potpisan sporazum o suradnji između Agencije za odgoj i obrazovanje i Sveučilišta u Rijeci). Slične inicijative planiraju se poduzeti i s drugim relevantnim ustanovama/ organizacijama. Sudjelovanjem u radu na postojećim znanstveno-istraživačkim projektima i uključivanjem u rad aktualnih istraživačkih timova, polaznicima će se omogućiti stjecanje temeljnih kompetencija znanstveno-istraživačkog rada, ali i osposobiti ih za osmišljavanje vlastitih istraživačkih projekata i uspostavljanje komunikacije s istraživačima iz zemlje i inozemstva. Time će svaka nova generacija polaznika ovog poslijediplomskog doktorskog studija značajno unaprijediti sveučilišnu istraživačku zajednicu i ojačati istraživački potencijal sustava odgoja i obrazovanja.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 14.09.2023.

Skip to content