Pomorski fakultet: Doktorski studij Pomorstvo

Pomorstvo je složeni sustav segmentiran na djelatnosti različitih tehničko-tehnoloških, ekonomskih i pravnih obilježja i u potpunosti je interdisciplinarno znanstveno područje. Uloga pomorstva i prometa u gospodarskom sustavu države trebala bi predstavljati temelj razvitka nacionalnog gospodarstva i biti misao vodilja u definiranju strateških ciljeva uspješnog uklapanja u europske i svjetske prometne i gospodarske tijekove. Doktorski studij Pomorstvo Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci i suradnih znanstveno-istraživačkih institucija omogućava stjecanje podrobnijih i opsežnijih znanja potrebnih u istraživanju, razvoju i primjeni u različitim područjima pomorstva i prometa. Završetkom Studija stvaraju se sveučilišno obrazovani stručnjaci koji mogu kreativno odgovoriti na zahtjeve razvoja pomorstva i prometa utemeljenih na recentnim znanstvenim i tehničko-tehnološkim dostignućima. Dinamika razvoja pomorstva i globalizacija svjetskog gospodarstva stvara rastuće potrebe za mobilnošću ljudi, roba i informacija.

Pomorska znanost, kroz interdisciplinarni pristup, znanstvenim istraživanjima i uvođenjem novih tehnologija treba osigurati odgovarajuća znanstvena rješenja s ciljem povećanja učinkovitosti, racionalnosti i sigurnosti u cijelom pomorskom sustavu. Program Studija ostvaruje se kroz sedam modula: Nautičke znanosti, Pomorski energetski i strojni sustavi, Elektrotehnika u pomorstvu, Logistika i menadžment u pomorstvu i prometu, Transportni sustav, Zaštita mora i priobalja te Vojni pomorski sustavi. Doktorande od početka studija prati mentor i inzistira se na što ranijem uključivanju doktoranada u istraživačke projekte. Izbor kolegija i tema istraživanja prilagođava se interesima doktoranda sukladno raspoloživim kapacitetima fakulteta. S ciljem što kvalitetnijeg istraživanja, potiče se provođenje barem jednog semestra na vanjskoj instituciji. Uz obvezne i izborne kolegije, doktorandima se tijekom studija nudi niz dodatnih, općih i edukativnih i znanstveno-istraživačkih sadržaja i aktivnosti.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim disertacijama

Ažurirano 24.08.2023.

Skip to content