• Naslovnica
  • /
  • Studiji
  • /
  • Medicinski fakultet: Doktorski studij iz područja biomedicine i zdravstva

Medicinski fakultet: Doktorski studij iz područja biomedicine i zdravstva

Medicinski fakultet u Rijeci izvodi pet doktorskih studija u okviru Doktorske škole iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo: Biomedicina, Klinička medicina, Dentalna medicina, Javno zdravstvo i Zdravstveno i ekološko inženjerstvo. Doktorska škola iz znanstvenog područja biomedicina i zdravstvo je ustrojena kao oblik strukturirane izobrazbe s ciljem bolje organizacije doktorskih studija objedinjavanjem zajedničkih obveznih predmeta i izbjegavanjem multipliciranja nastavnih sati za one sadržaje koji se mogu dijeliti među doktorskim studijima te povećanja istraživačkih i nastavnih kapaciteta i poticanja interdisciplinarnosti. Stvaranje kvalitetnih doktora znanosti u okviru studijskih programa Doktorske škole je preduvjet za stvaranje znanstvenonastavnog kadra i razvoj Medicinskog fakulteta u Rijeci, ali i medicine u široj regiji.

Studij Biomedicina namijenjen je razvoju znanstveno-istraživačkih kadrova za potrebe temeljnih istraživanja u medicini, studij Klinička medicina potrebama istraživanja na katedrama i/ ili klinikama nastavnih baza Fakulteta, a studij Dentalna medicina specifičnim istraživačkim potrebama dentalne medicine. Studiji Zdravstveno i ekološko inženjerstvo i Javno zdravstvo omogućuju stvaranje interdisciplinarnog znanstvenoistraživačkog kadra osposobljenog predlagati rješenja neophodna za održivi razvoj i javno-zdravstveni prosperitet regije.

Razvojem bazičnih, kliničkih, translacijskih biomedicinskih istraživanja te biotehnologija doprinosi se stvaranju novih znanja i tehnoloških rješenja koja omogućavaju razvoj biomedicinske struke i razvoj lokalne zajednice kroz podizanje razine zdravlja stanovništva upotrebom diferentnih medicinskih postupaka i jačanjem poduzetništva u biomedicini temeljenog na novim znanjima i biotehnološkim inovacijama. Šira riječka regija, čiji je razvoj utemeljen uglavnom na pomorstvu i turizmu, zahtijeva kvalitetan razvoj visokodiferenciranih medicinskih postupaka, kao važnog izvoznog proizvoda (zdravstveni turizam) koji doprinosi jačanju državnih i privatnih kapaciteta. Partnerstvo s industrijom i poslovnim sektorom važan je segment doktorske edukacije koja doktorandima omogućava, osim znanstvenog školovanja u specijaliziranom području, bolje poimanje i implementaciju novih tehnologija u svrhu gospodarskog razvoja u javnom i privatnom sektoru.

Studij Biomedicina namijenjen je razvoju znanstveno-istraživačkih kadrova za potrebe temeljnih istraživanja u medicini, studij Klinička medicina usmjeren je na klinička istraživanja, a studij Dentalna medicina osmišljen je za specifične istraživačke potrebe u sklopu dentalne medicine. Studiji Javno zdravstvo i Zdravstveno i ekološko inženjerstvo namijenjeni su stvaranju interdisciplinarnoga znanstvenoistraživačkog kadra javnozdravstvene orijentacije.

Osnovne informacije

Uvjeti upisa

Dinamika / datumi upisa

Iznos školarine i način plaćanja

Izravni kontakti

Partneri izvan akademske zajednice

Naši doktorandi

Istraživačka pitanja / hipoteze obrađivane u obranjenim doktorskim radovima

Ažurirano 22.04.2024.

Skip to content