Druga godina djelovanja Stručnog vijeća Doktorske škole

Svečanom sjednicom Stručnog vijeća Doktorske škole, na Kampusu je 10. listopada obilježena druga obljetnica konstituiranja Stručnog vijeća Doktorske škole. Doktorska škola je osnovana kako bi preuzela institucionalnu odgovornost za doktorske studije u programima svih znanstvenih disciplina na Sveučilištu. U suradnji sa Stručnim vijećem, kao radnim tijelom, radi na osnaživanju veza sa sličnim školama, razmjeni nastavnika […]

UNIRI domaćin 7. međunarodne PhD konferencije Ljubljana – Graz – Rijeka

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci domaćin je međunarodne konferencije za doktorande/doktorandice i mlade istraživače/ice “Sustainability in Research/Science and Doctoral Education” koja se u  suradnji sa Sveučilištima iz Ljubljane i Graza, 5. i 6. listopada održava na Građevinskom fakultetu u Rijeci. Konferenciju je otvorila rektorica Sveučilišta u Rijeci, prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija. Radnim sesijama predsjedavali su […]

7th International PhD Conference Ljubljana – Graz – Rijeka – produžene prijave!

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilištima iz Ljubljane i Graza domaćin je međunarodne konferencije za doktorande “Sustainability in Research/Science and Doctoral Education”, koja će se održati 5. i 6. listopada 2023. godine, na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Radmile Matejčić 3 (Kampus). Održivost, kao glavna tema konferencije, problematika je koja utječe na svaki aspekt […]

Održan 6. PhD Career Cafe

Jučer je u Cafe baru Kampus (Akvarij) u organizaciji Doktorske škole, Ureda za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, održan šesti po redu PhD Career Cafe na temu „Izazovi doktorandica i doktoranada“. U opuštenoj se atmosferi bez cenzure raspravljalo o izazovima s kojima se susreću doktoradi/ce na putu do željenog doktorata. […]

Poziv na radionicu za doktorande: Kako formirati i voditi grupe za pisanje

Pozivamo vas na online radionicu “Kako formirati i voditi grupe za pisanje?” koja će se održati 10.05. i 17.05. (srijeda) od 14:00 do 15:30. Radionica je namijenjena trenutnim doktorandima i doktorandicama Sveučilišta u Rijeci, a broj sudionika ograničen je na 20. Prijave su otvorene do 30.04., a vrše se putem poveznice: https://forms.gle/hTmLGH4vQekiy9SP9. Sudionicima će barem […]

Dobitnici Nagrade rektora za izvrsnost – doktorandi/ice

Odlukom Senata od 21. travnja 2023. godine, na prijedlog rektorice, u skladu s mišljenjem Stručnog vijeća Doktorske škole, a na temelju kriterija iz članka 25. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2023. godine, Nagrada rektorice za izvrsnost u 2022./2023. ak. god. dodjeljuje se sljedećim studentima/icama doktorskih studija, po kategorijama:  Društvene […]

Radionica za doktorande “Naučimo uspješno komunicirati znanost” – prijave do 27. travnja 2023.!

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci te Veleučilištem Edward Bernays organizira višednevnu radionicu pod nazivom “Naučimo uspješno komunicirati znanost” koja će se održati od 21. do 23. svibnja 2023. godine u Palači Moise na Cresu. Radionica je namijenjena trenutnim poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studentima Sveučilišta u Rijeci, a prijave se zaprimaju još svega nekoliko dana, do […]

Poziv na Ljetnu školu društvene angažiranosti i demokracije (Beograd, 18. – 22.9.2023.)

Prosljeđujemo poziv na „Letnju školu društvene angažovanosti i demokratije“ koju organizira Institut za filozofiju i društvene teorije, Sveučilišta u Beogradu. Ljetna škola se održava od 18. do 22. rujna u Beogradu, a namijenjena je studenticama i studentima svih razina studija i studijskih programa, kao i društvenim aktivistkinjama i aktivistima. Prijave su otvorene do 31.5.2023. Sudjelovanje […]

Poziv za prijavu na program usavršavanja mentora doktorskih studenata

Pozivamo vas na prijavu na međunarodni program usavršavanja namijenjen mentorima/icama doktorskih studenata. Program  će se provoditi online, bez naknade za sudjelovanje, a uključivat će tri poludnevne tematske radionice: 28. rujna 2023.: “Profili mentorstva, raznolikost studenata i upravljanje očekivanjima”; 19. listopada 2023.: “Refleksija i ishodi učenja” 9. studenog 2023.: “Korisne povratne informacije” Radionice će voditi prof. […]

Održan 5. PhD Career Cafe

Jučer je u Café-baru Kampus (Akvarij) u organizaciji Doktorske škole, Ureda za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci, održan peti po redu PhD Career Café pod nazivom „Interdisciplinarno umrežavanje“. Panelisti su bili Sandi Baressi Šegota, mag. ing. comp. s Tehničkog fakulteta, doc. dr. sc. Slobodan Beliga s Fakulteta informatike i digitalnih tehnologija, dr. sc. Valentina Martan sa Studija […]

Poziv za predlaganje kandidata/kinja za dodjelu Nagrade rektora za izvrsnost (ak.god. 2022./2023.)

Pravilnikom o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci (KLASA:030-01/23-01/01, URBROJ: 2170-137-01-23-1 od 24. siječnja 2023.) predviđena je dodjela Nagrade rektora za izvrsnost i jednom student/ici doktorskog studija u svakoj od tri kategorije: društvene i humanističke znanosti te umjetnička područja znanosti, biomedicina, biotehničke i interdisciplinarne znanosti, prirodne i tehničke znanosti. Uvjeti i kriteriji za dodjelu nagrade […]

Održan 4. PhD Career Café

Jučer je u Café-baru Kampus (Akvarij) u organizaciji Doktorske škole, Ureda za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci održan četvrti po redu PhD Career Café, pod nazivom „Doktori/ce znanosti izvan akademske zajednice – prepoznajemo li prilike?“.   Panelisti tribine – rektorica prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija (UNIRI), prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. […]

Održana 6. međunarodna doktorska ljetna škola „Digitalisation in science and society“

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Grazu i Sveučilište u Ljubljani organizirali su od 27. do 28. listopada 2022. na Sveučilištu u Ljubljani 6. međunarodnu doktorsku ljetnu školu pod nazivom „Digitalisation in science and society“.  S obzirom da digitalizacija donosi promjene u svim granama znanosti i ušla je u sve pore našeg društva i naše […]

Godinu dana djelovanja Vijeća Doktorske škole

Na sveučilišnom je Kampusu u četvrtak, 13. listopada 2022. održana svečana sjednica Vijeća Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci, koje obilježava godinu dana djelovanja. Doktorska je škola osnovana kako bi preuzela institucionalnu odgovornost za doktorske studije u programima svih znanstvenih disciplina na Sveučilištu. Doktorska škola temelji se na vezi sa znanstvenim projektima, međunarodnom povezivanju sa sličnim […]

Održana međunarodna ljetna škola “Waterscapes in Heritage and Environment”

U organizaciji Sveučilišta u Bergamu, Instituta za filozofiju i socijalnu teoriju Sveučilišta u Beogradu te Sveučilišta u Rijeci, Delta Laba i Doktorske škole, od 16. do 24. rujna 2022. održana je međunarodna ljetna škola “Waterscapes in Heritage and Environment”. Uvodno predavanje o Rijeci u Delta Labu održala je zamjenica predstojnika DeltaLab-a Morana Matković, dok je […]

Održana radionica “Akademsko pisanje”

Radionica „Akademsko pisanje“ druga je po redu radionica u nizu aktivnosti Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci.  Radionica je organizirana pod okriljem Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci, Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci u znanstveno-edukacijskom centru Sveučilišta u Rijeci, Palači Moise na otoku Cresu od 2. do 4. listopada 2022. […]

Ljetna škola za doktorande namijenjena razvoju transverzalnih vještina

Od 22. do 26. kolovoza predstavnica Sveučilišta u Rijeci sudjelovala je u Ljetnoj školi za doktorande namijenjenoj razvoju transverzalnih vještina “LINK EDU-RES PhD Summer School” održanoj na Sveučilištu u Essexu.   Link EDU-RES je projekt Erasmus+ Key Action 2 koji financira Europska komisija. Projekt je usmjeren na internacionalizaciju doktorskog obrazovanja i uspostavu suradničkih i interaktivnih […]

Otvorene prijave za radionicu Doktorske škole “Akademsko pisanje”

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci zajedno sa Zakladom Sveučilišta u Rijeci i Odjelom za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Rijeci organizira radionicu pod nazivom Akademsko pisanje koja će se održati od 2. do 4. listopada 2022. godine u znanstveno-edukacijskom centru Sveučilišta u Rijeci, Palači Moise na otoku Cresu. Radionica je namijenjena poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studentima Sveučilišta […]

Poziv na 6. međunarodnu doktorsku ljetnu školu „Digitalisation in science and society“

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci, Sveučilište u Grazu i Sveučilište u Ljubljani organiziraju 6. međunarodnu doktorsku ljetnu školu pod nazivom „Digitalisation in science and society“ koja će se održati od 27. do 28. listopada 2022. na Sveučilištu u Ljubljani.  Doktorska konferencija ima za cilj raspravu o digitalizaciji u najširem smislu. Dobrodošli su sažetci koji raspravljaju, ali nisu ograničeni na […]

Otvorene su prijave za “Nagradu za temeljne akademske vrijednosti – Nagrada za znanstvenike na početku karijere u Europskom prostoru visokog obrazovanja”

Njemačka služba za akademsku razmjenu (The German Academic Exchange Service – DAAD) objavila je poziv za podnošenje prijava za “Nagradu za temeljne akademske vrijednosti – Nagrada za znanstvenike na početku karijere u Europskom prostoru visokog obrazovanja”. Nagradu financira njemačko Savezno ministarstvo obrazovanja i istraživanja (BMBF). Dodjelom triju nagrada za znanstvene publikacije, DAAD želi pridonijeti zagovaranju temeljnih akademskih […]

Skip to content