Godinu dana djelovanja Vijeća Doktorske škole

13.10.2022.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Na sveučilišnom je Kampusu u četvrtak, 13. listopada 2022. održana svečana sjednica Vijeća Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci, koje obilježava godinu dana djelovanja. Doktorska je škola osnovana kako bi preuzela institucionalnu odgovornost za doktorske studije u programima svih znanstvenih disciplina na Sveučilištu. Doktorska škola temelji se na vezi sa znanstvenim projektima, međunarodnom povezivanju sa sličnim školama i razmjeni nastavnika i studenata, razvijanju financijskih instrumenata za razvoj doktorskih programa unutar doktorske škole i stipendiranja doktoranada u punom radnom vremenu te osnaživanju uloge poslijedoktoranada i drugih mladih istraživača u razvoju znanosti i visokog obrazovanja.

Rektorica Sveučilišta prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija obratila se skupu: Čestitam vam prvu godinu rada, koju ste sjajno odradili. Količina posla koju je trebalo odraditi bila je ogromna. Uz 2sveučilišna ‘stupa’ u području znanosti i istraživanja (Stručno vijeće za internacionalizaciju, istraživanje i projekte te Savjet za znanost), Vijeće Doktorske škole čini 3. ‘stup’. Kada je započeto s idejom osnivanju Doktorske škole, bilo je onih s dozom skepse. No, način na koji ste postavili svoje djelovanje i usredotočili se na komuniciranje i povezivanje mentora doktoranada, pokazao se više no uspješnim. Posjećenost događanja koje ste organizirali pokazuje da smo na pravome putu. Tema doktorskih studija jedna je od ključnih tema strategije Sveučilišta u Rijeci, a cilj nam je imati više doktoranada, više završenih doktoranada i više poslijedoktoranada. Do toga će, nadamo se, dovesti veća atraktivnost Sveučilišta i programa koje nudimo.

Predstojnik Doktorske škole prof. dr. sc. Igor Prpić predstavio je rad Škole: Vijeće Doktorske škole ima 18 članova i 4 predstavnika studenata. Održano je 7 sjednica tijekom godine dana. Također je uspostavljena suradnja s Uredom za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka. Osnovan je i Savjetodavni odbor, koji još nije započeo s radom. Izrađen je vizualni identitet Škole. Do sada su organizirana 3 PhD Career Cafea, a i 4. je najavljen za 18. prosinca. Organizirane su 2 radionice, a sudjelovat ćemo i na 6. Međunarodnoj doktorskoj ljetnoj školi, koja će biti održana krajem listopada u Ljubljani. U planu je i izrada mrežnih stranica Škole. Doktorandi su sve naše aktivnosti ocijenili visokim ocjenama – iznad 4, a istaknuli su kako im je najkorisnije bilo susretanje s drugim doktorandima, koji se, bez obzira na različitost znanstvenog područja kojim se bave, susreću često s istim izazovima.

Skip to content