Poziv za predlaganje kandidata/kinja za dodjelu Nagrade rektora za izvrsnost (ak.god. 2022./2023.)

01.04.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Pravilnikom o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci (KLASA:030-01/23-01/01, URBROJ: 2170-137-01-23-1 od 24. siječnja 2023.) predviđena je dodjela Nagrade rektora za izvrsnost i jednom student/ici doktorskog studija u svakoj od tri kategorije:

  1. društvene i humanističke znanosti te umjetnička područja znanosti,
  2. biomedicina, biotehničke i interdisciplinarne znanosti,
  3. prirodne i tehničke znanosti.

Uvjeti i kriteriji za dodjelu nagrade utvrđeni su člankom 25. Pravilnika i Odlukom o smjernicama za vrednovanje izvrsnosti doktoranada Sveučilišta u Rijeci (KLASA: 007-01/23-01/09, URBROJ: 2170-137-03-23-2 od 26. siječnja 2023.):

Osnovni uvjeti:

  • da je u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada student ispunio obveze na doktorskom studiju u obujmu od najmanje 90 ECTS bodova, što uključuje i kandidate koji su obranili doktorski rad u toj akademskoj godini
  • da mu je u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada ili ranijoj akademskoj godini pozitivno ocijenjena tema doktorske disertacije,
  • da je u akademskoj godini za koju se dodjeljuje nagrada ili ranijoj akademskoj godini iz područja doktorskog istraživanja objavljen ili za objavu prihvaćen najmanje jedan znanstveni rad čiji je autor ili suautor.

Dodatni kriteriji:

  • utvrđeni su Odlukom o smjernicama za vrednovanje izvrsnosti doktoranada Sveučilišta u Rijeci  (KLASA: 007-01/23-01/09, URBROJ: 2170-137-03-23-2 od 26. siječnja 2023.) koju je donijelo Stručno vijeće Doktorske škole, a povrh toga mogu se utvrditi i vlastiti dodatni kriteriji na razini sastavnice.

Nagrada za izvrsnost sastoji se od priznanja i novčanog iznosa, a isplaćuje se iz sredstava doznačenih na temelju članka 146. Statuta Sveučilišta u Rijeci (projekt 3 %).

Svaka sastavnica predlaže po jednog studenta/icu, a rektorica donosi odluku nakon pribavljanja mišljenja Stručnog vijeća Doktorske škole.

Dokumentacija vezana uz Poziv za predlaganje kandidata/kinja:

Skip to content