Obrana doktorskog rada – Kristijan Stančin (FIDIT)

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci najavljuje da će Kristian Stančin braniti doktorski rad pod nazivom SUSTAV ZA PREDLAGANJE DIGITALNIH OBRAZOVNIH IGARA KAO POTPORA PLANIRANJUODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI UČENIKA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA u petak, 15. prosinca 2023. u 11 sati u učionici S-32 u zgradi Sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. ODLUKA

6. PhD Career Café: Izazovi doktorandica i doktoranada

Doktorska škola, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra te Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci organiziraju šestu tribinu PhD Career Café, koja će se održati u utorak, 06. lipnja 2023. godine s početkom u 18:30 sati, u Café-baru Kampus (Akvarij), Ulica Radmile Matejčić 5. Tema ove tribine su „Izazovi doktorandica i doktoranada“, a ideja je u opuštenoj atmosferi razgovarati o različitim […]

Peti PhD Career Café: Interdisciplinarno umrežavanje

Doktorska škola, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci organiziraju petu po redu tribinu PhD Career Café koja će se održati u četvrtak 13. travnja u 19:00 sati, u Café-baru Kampus (Akvarij), Ulica Radmile Matejčić 5. Naziv četvrtog PhD Career Café-a je „ Interdisciplinarno umrežavanje“, a ideja je da u opuštenoj atmosferi razgovaramo o mogućnostima interdisciplinarnog umrežavanja na […]

4. PhD Café ovoga četvrtka u Akvariju

Doktorska škola, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci organiziraju četvrtu po redu tribinu PhD Career Café koja će se održati u četvrtak 08. prosinca u 19:00 sati, na izmijenjenoj lokaciji. Umjesto u inicijalno najavljenom prostoru Znanstveno-tehnologijskog parka Step Ri, tribina će se održati u neposrednoj blizini, u Akvariju Studentskog centra Rijeka, Radmile Matejčić 5. Naziv […]

PhD Career Café u Akvariju

Doktorska škola, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci organiziraju tribinu  PhD Career Café namijenjenu razmjeni iskustava te upoznavanju studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija svih sastavnica riječkog Sveučilišta s različitim mogućnostima vezanim uz razvoj karijere u akademskom i neakademskom okruženju. Posebna tema tribine je Mentorstvo na doktorskim studijima i unaprjeđenje njegove kvalitete. Na tribini će vlastita očekivanja, iskustva […]

AARC doktorska konferencija

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci organizira prvu Međunarodnu doktorsku konferenciju u suradnji s Hrvatskom akademijom znanosti i Umjetnosti, Odjelom za biomedicinske znanosti u Rijeci, Hrvatskom akademijom medicinskih znanosti – Podružnicom Rijeka u okviru AARC-a, koja će se održati 19. i 20. rujna 2019. na Kampusu Sveučilišta u Rijeci s početkom u 9 sati. Sretni smo […]

PhD Career Café u sklopu Student Day Festivala

Doktorska škola, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci organiziraju tribinu PhD Career Café namijenjenu razmjeni iskustava te upoznavanju studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija svih sastavnica riječkog Sveučilišta s različitim mogućnostima vezanim uz razvoj karijere u akademskom i neakademskom okruženju. Treći po redu PhD Career Café organizira se u sklopu Student Day Festivala, a tema je međusobna podrška […]

PhD Career Café u Akvariju

Doktorska škola, Ured za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra i Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci organiziraju tribinu PhD Career Café namijenjenu razmjeni iskustava te upoznavanju studenata poslijediplomskih sveučilišnih doktorskih studija svih sastavnica riječkog Sveučilišta s različitim mogućnostima vezanim uz razvoj karijere u akademskom i neakademskom okruženju. Alumni Sveučilišta u Rijeci u opuštenoj će atmosferi predstaviti studentima vlastita očekivanja, iskustva […]

Skip to content