Perspektive doktora znanosti u gospodarstvu i zajednici

23.04.2024.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

U okviru Festivala znanosti, na Građevinskom fakultetu, održan je okrugli stol pod nazivom ‘Budućnost doktora i doktorica znanosti: Pomicanje granica izvan tradicionalnih akademskih puteva’, 22. travnja 2024. godine. Raspravljalo se o mogućnostima profesionalnog razvoja te doprinosu doktora i doktorica znanosti industriji i zajednici. Moderatorica rasprave bila je Nikoleta Zubić, dipl. oec., mag. psych., voditeljica Ureda za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra.

U raspravi su sudjelovali:

  • Nebojša Buljan, dipl. ing. građ., direktor tvrtke RI ISA d.o.o. (Permasteelisa Group)
  • Izv. prof. dr. sc. Sanja Dugonjić Jovančević, prodekanica za znanost Građevinskog fakulteta
  • Laura Grbac, mag. ing. aedif., asistentica na Građevinskom fakultetu
  • Vedran Kružić, dipl. oec., ravnatelj Regionalne razvojne agencije PGŽ “Prigoda”
  • Josip Rukavina, dipl. ing., direktor tvrtke Vectrino d.o.o.
  • Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr.med., predstojnik Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci

Glavna pitanja su se odnosila na prisutnost i potencijalnu ulogu doktora i doktorica znanosti u sektorima izvan akademije, s fokusom na situaciju u Primorsko-goranskoj županiji, Hrvatskoj i EU. Također se razgovaralo o izazovima koji proizlaze iz integracije doktora i doktorica znanosti u proces razvoja gospodarstva i društva.

Naglasak je bio na važnim vještinama i znanjima koje doktor i doktorica znanosti posjeduju, relevantnima ne samo za akademsku sferu, već i za širok spektar djelatnosti. Posebno su istaknute transverzalne vještine poput primjene istraživačke metodologije, kritičkog mišljenja, rješavanja kompleksnih problema, inovativnosti, prilagodljivosti i sposobnosti prezentacije.

Također je istaknuta važnost profesionalnog usmjeravanja, umrežavanja, kolaborativnih projekata i platformi za povezivanje doktora znanosti s tržištem rada. Gospodarstvo je prepoznato kao potencijalni izvor novih mogućnosti za doktore i doktorice znanosti te kao mjesto koje može poticati daljnje usavršavanje svojih zaposlenika.

Rasprava je ukazala na značajan interes svih dionika za suradnju te potrebu za aktivnom suradnjom između akademskih institucija, agencija i privatnog sektora radi stvaranja novih mogućnosti za doktore i doktorice znanosti, ali i za društvo u cjelini. Zaključeno je da je ključno nastaviti rad na razvoju novih mogućnosti i programa koji će doktorima i doktoricama znanosti osigurati konkurentnost na tržištu rada te primjenu njihovih kompetencija za dobrobit društva.

Dodatno, istaknuta je važnost otvorenosti za suradnju Sveučilišta i gospodarstva te praćenja trendova na međunarodnom i europskom tržištu kako bi se olakšao transfer znanja i tehnologija između akademske sfere i gospodarstva.

Na kraju, zahvaljujemo svim panelistima, sudionicima i sudionicama na konstruktivnoj raspravi i razmjeni iskustava.

Skip to content