Otvorena znanost i budućnost vrednovanja znanstvene djelatnosti 1. ožujka 2024.

23.02.2024.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Sveučilište u Rijeci organizira događanje naziva „Otvorena znanost i budućnost vrednovanja znanstvene djelatnosti“ 1. ožujka 2024. godine od 10:00-13:00 sati, na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci, Radmile Matejčić 3. Spomenutim će se predstaviti aktivnosti posebno usmjerene doktorandima i mladim istraživačima, a koje se provode u okviru dvaju projekata financiranih iz programa Obzor Europa, Open Universal Science (OPUS) i Sustainable Careers for Researcher Empowerment (SECURE).

OPUS i SECURE su projekti koji imaju za cilj razviti nove pristupe za osnaživanje i pružanje podrške istraživačima i znanstvenicima tijekom njihovih karijera. U tom je okviru planiran niz aktivnosti u koordinaciji Sveučilišnog centra za istraživanje i inovacije te izniman doprinos Pravnog fakulteta, Centra za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci (SOCRI) i Centra za otvorenu znanost i upravljanje znanstvenim informacijama (COZ) Sveučilišne knjižnice Rijeka.

Sveučilište u Rijeci svojim aktivnostima promiče otvorenu znanost kroz znanstvenu suradnju, dijeljenje znanstvenih informacija, proces stvaranja znanja te vrednovanje komunikacije znanosti izvan zajednice kao i promocijom otvorenog dijaloga između istraživača i drugih kreatora znanja te šire zajednice.

Događanje se organizira kao uvodno te prvo u nizu aktivnosti u vremenskom razdoblju od narednih 18 mjeseci. Kroz vrijeme predviđeno za raspravu i pitanja, sudionici će imati priliku aktivno se uključiti u konačno definiranje tema radionica koje će se provoditi prema Akcijskome planu koji će tom prilikom biti predstavljen.

Zainteresirani se mogu prijaviti putem prijavnog obrasca.

Detaljan program možete pronaći ovdje.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju putem adrese elektroničke pošte doktorska@uniri.hr.

Skip to content