Održan webinar

09.12.2020.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

U organizaciji Doktorske škole Sveučilišta u Rijeci 8. prosinca 2020. održan je webinar pod nazivom „Izazovi i različiti pristupi izradi doktorskih disertacija“ namijenjen mentorima i studentima poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija.

Predavanja su održali gosti predavači sa sastavnica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Marija Kaštelan Mrak (Ekonomski fakultet u Rijeci), izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić i doc. dr. art. Celestina Vičević (Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci) te doc. dr. sc. Asmir Gračanin (Filozofski fakultet u Rijeci).

Prof. dr. sc. Saša Zelenika, pomoćnik rektorice za međunarodnu suradnju i strateška partnerstva predstavio je status Pravilnika o poslijediplomskim sveučilišnim (doktorskim) studijima koji je zainteresirao širu akademsku zajednicu na Sveučilištu te je najavio kako će se nakon provedene javne rasprave uskoro predstaviti revidirana verzija na usvajanje članovima Senata Sveučilišta u Rijeci.

Webinar je moderirala predstojnica Doktorske škole, prof. dr. sc. Sandra Kraljević Pavelić koja je ukratko predstavila aktivnosti Doktorske škole u proteklom razdoblju vezane uz izradu novog interdisciplinarnog doktorskog programa Doktorske škole radnog naziva Science, Arts & Society.

Webinaru je prisustvovao veliki broj mentora i studenata poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija Sveučilišta u Rijeci.

U privitku se nalazi program webinara.

Skip to content