Obrana doktorskog rada Sara Madžarov Matijević

najavljujemo da će Sara Madžarov Matijević, mag. iur. univ. spec. iur. braniti doktorski rad „Teorijske odrednice i perspektive razvoja prava na obaviještenost u dioničkom društvu“ 16. ožujka 2024. u 11:00 sati, u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta u Rijeci. Odluka

Obrana teme doktorskog rada Marija Tomljenović

najavljujemo da će Marija Tomljenović, mag. iur. braniti temu doktorskog rada „Nova sredstva ratovanja: Autonomni oružani sustavi i načela međunarodnog humanitarnog prava“ 28. veljače 2024. u 11:00 sati, u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta u Rijeci. Odluka

Obrana teme doktorskog rada Marin Dujmić

najavljujemo da će Marin Dujmić, mag. iur. univ. spec. iur. braniti temu doktorskog rada „The impact of the tax competition on the development of nautical tourism in the European Union and Member States“ 28. veljače 2024. u 8:30 sati, u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta u Rijeci. Javnoj obrani teme moguće je pristupiti putem poveznice. Odluka

Skip to content