Obrana doktorskog rada Laura Grbac, mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet u Rijeci najavljuje da će Laura Grbac, mag. ing. aedif., braniti doktorski rad pod nazivom „Finite Elements for Linear Analysis of Micropolar Continuum and the Relationship between the Linked Interpolation and Interpolations on Lie Groups in Linear Form/Konačni elementi za linearnu analizu mikropolarnog kontinuuma te odnos vezane interpolacije i lineariziranih oblika interpolacija na […]

Budućnost doktora_ica znanosti: Pomicanje granica izvan tradicionalnih akademskih puteva

Pozivamo sve zainteresirane na okrugli stol pod nazivom Budućnost doktora_ica znanosti: Pomicanje granica izvan tradicionalnih akademskih puteva. O mogućnostima profesionalnog razvoja i doprinosu doktora_ica znanosti u industriji i zajednici razgovarat će sljedeći panelisti_ce: Okrugli stol moderirat će Nikoleta Zubić, dipl. oec., mag. psych., voditeljica Ureda za karijere Sveučilišnog savjetovališnog centra. Vrijeme i mjesto održavanja:  ponedjeljak 22. […]

Obrana doktorskog rada Ivan Hlača

najavljujemo da će Ivan Hlača, mag. ing. aedif., braniti doktorski rad pod nazivom „Experimental and Numerical Analysis of Delamination of Layered Glued Plate Structures with Variable Width/Eksperimentalna i numerička analiza raslojavanja lijepljenih slojevitih plošnih konstrukcija promjenjive širine“ u srijedu, 20. ožujka 2024. s početkom u 12:00 sati u predavaonici G-003. Odluka

7th International PhD Conference Ljubljana – Graz – Rijeka

Doktorska škola Sveučilišta u Rijeci u suradnji sa Sveučilištima iz Ljubljane i Graza domaćin je međunarodne konferencije za doktorande “Sustainability in Research/Science and Doctoral Education”, koja će se održati 5. i 6. listopada 2023. godine, na Građevinskom fakultetu u Rijeci, Radmile Matejčić 3 (Kampus). Održivost, kao glavna tema konferencije, problematika je koja utječe na svaki aspekt […]

3rd Rijeka forum on neurodegenerative diseases diagnosis and treatment in early stage od disease

18. i 19. listopada 2019. godine na Sveučilištu u Rijeci, Građevinskom fakultetu održat će se 36. simpozij pod nazivom “3rd RIJEKA FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES DIAGNOSIS AND TREATMENT IN EARLY STAGE OD DISEASE “, kojega organizira HAZU Zavod za biomedicinske znanosti, u suradnji sa Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Rijeci, Kliničkim bolničkim centrom Rijeka, Hrvatskim neurološkim društvom […]

Skip to content