Webinar Doktorske škole

Doktorska škola Sveučilište u Rijeci organizira online webinar „Izazovi i različiti pristupi izradi doktorskih disertacija na Sveučilištu u Rijeci” namijenjen mentorima i studentima poslijediplomskih sveučilišnih (doktorskih) studija. Na webinaru će naši iskusni mentori i stručnjaci predstaviti dio izazova i različite pristupe pri izradi doktorskih disertacija na našem Sveučilištu iz odabranih primjera dobre prakse. Webinar će […]

Skip to content