Obrana doktorskog rada – Patrizia Janković

Patrizia Janković, studentica doktorskog studija Medicinska kemija Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova, održat će obranu doktorskog rada: u ponedjeljak 1. srpnja 2024. u 9:00 sati u predavaonici O-030 u zgradi Sveučilišnih odjela Naslov doktorskog rada glasi: “Kratki linearni i ciklički katalitički peptidi inspirirani esterazom” (Short catalytic peptides with intrinsic esterase activity) Imenovano je Povjerenstvo za obranu doktorskog rada […]

Obrana doktorskog rada – Filip Rokić

Filip Rokić, student doktorskog studija Medicinska kemija Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova, održat će obranu doktorskog rada: u srijedu 19. lipnja 2024. u 13:00 sati u predavaonici O-030 u zgradi Sveučilišnih odjela Naslov doktorskog rada glasi: “Stanični mehanizmi uklanjanja mRNA i proteina SAHH kod pacijenata s nedostatnom aktivnosti S-adenozilhomocistein hidrolaze” Imenovano je Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u […]

Obrana doktorskog rada – Antonija Erben

Antonija Erben, studentica doktorskog studija Medicinska kemija Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova, održat će obranu doktorskog rada: u petak, 17. svibnja 2024. u 12:00 sati u predavaonici O-269 u zgradi Sveučilišnih odjela                                  Naslov doktorskog rada glasi: “Sinteza i fotokemija oligopeptida i njihova potencijalna primjena u dijagnostici i terapiji” Imenovano je Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu:1. prof. dr. […]

Obrana doktorskog rada – Lea Vidatić

Lea Vidatić, studentica doktorskog studija Medicinska kemija Sveučilišta u Rijeci, Fakulteta biotehnologije i razvoja lijekova, održat će obranu doktorskog rada: u petak, 24. svibnja 2024. u 13:00sati u predavaonici O-030 u zgradi sveučilišnih odjela                                  Naslov doktorskog rada glasi: “Karakterizacija neuropatoloških značajki novog mišjeg modela bolesti Niemann-Pick tipa C s deletiranim genom BACE1”. Imenovano je Povjerenstvo za obranu doktorskog rada u sastavu: 1. izv. prof. […]

Obrana doktorskog rada Laura Grbac, mag. ing. aedif.

Građevinski fakultet u Rijeci najavljuje da će Laura Grbac, mag. ing. aedif., braniti doktorski rad pod nazivom „Finite Elements for Linear Analysis of Micropolar Continuum and the Relationship between the Linked Interpolation and Interpolations on Lie Groups in Linear Form/Konačni elementi za linearnu analizu mikropolarnog kontinuuma te odnos vezane interpolacije i lineariziranih oblika interpolacija na […]

Obrana doktorskog rada Ivan Hlača

najavljujemo da će Ivan Hlača, mag. ing. aedif., braniti doktorski rad pod nazivom „Experimental and Numerical Analysis of Delamination of Layered Glued Plate Structures with Variable Width/Eksperimentalna i numerička analiza raslojavanja lijepljenih slojevitih plošnih konstrukcija promjenjive širine“ u srijedu, 20. ožujka 2024. s početkom u 12:00 sati u predavaonici G-003. Odluka

Obrana doktorskog rada Sara Madžarov Matijević

najavljujemo da će Sara Madžarov Matijević, mag. iur. univ. spec. iur. braniti doktorski rad „Teorijske odrednice i perspektive razvoja prava na obaviještenost u dioničkom društvu“ 16. ožujka 2024. u 11:00 sati, u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta u Rijeci. Odluka

Obrana teme doktorskog rada Marija Tomljenović

najavljujemo da će Marija Tomljenović, mag. iur. braniti temu doktorskog rada „Nova sredstva ratovanja: Autonomni oružani sustavi i načela međunarodnog humanitarnog prava“ 28. veljače 2024. u 11:00 sati, u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta u Rijeci. Odluka

Obrana teme doktorskog rada Marin Dujmić

najavljujemo da će Marin Dujmić, mag. iur. univ. spec. iur. braniti temu doktorskog rada „The impact of the tax competition on the development of nautical tourism in the European Union and Member States“ 28. veljače 2024. u 8:30 sati, u Plavoj dvorani Pravnog fakulteta u Rijeci. Javnoj obrani teme moguće je pristupiti putem poveznice. Odluka

Obrana doktorskog rada – Kristijan Stančin (FIDIT)

Fakultet informatike i digitalnih tehnologija Sveučilišta u Rijeci najavljuje da će Kristian Stančin braniti doktorski rad pod nazivom SUSTAV ZA PREDLAGANJE DIGITALNIH OBRAZOVNIH IGARA KAO POTPORA PLANIRANJUODGOJNO-OBRAZOVNIH AKTIVNOSTI UČENIKA S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA u petak, 15. prosinca 2023. u 11 sati u učionici S-32 u zgradi Sveučilišnih odjela na Kampusu Sveučilišta u Rijeci. ODLUKA

Skip to content