Jačanje kapaciteta mladih istraživača za inoviranje i transfer znanja

05.12.2023.
/ Vijesti /
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Protekloga tjedna, 30.11.-1.12.2023., u prostorijama STEP RI znanstveno – tehnologijskog parka, održana je radionica za doktorande/ice i postdoktorande/ice „Inovacije i transfer znanja, stvaranje vrijednosti u znanosti – trening za istraživače u ranoj fazi karijere“ koju su u okviru EU projekta INNO2MARE organizirali Sveučilište u Rijeci – Doktorska škola i STEP RI znanstveno – tehnologijski park.

Polaznike su uvodno pozdravili prof. dr. sc. Gordan Jelenić, prorektor za znanost i umjetnost i Boris Golob, direktor STEP RI. Kao uvod u dvodnevnu radionicu, voditelj projekta za UNIRI, Hrvoje Marušić, predstavio je ciljeve projekta INNO2MARE, među njima i zadatke čiji je cilj educirati različite dionike ekosustva te poticati obrnuti transfer znanja i doprinijeti suradnji akademskog sektora i organizacija iz gospodarstva i zajednice na inovativnim projektima.

Polaznici su uz vođene radionice Borisa Goloba (STEP RI) i dr. sc. Ani Gerbin (8AM INNOVATION), kroz razrade vlastitih ideja i rad na praktičnim zadacima, dobili uvid u osnovne koncepte i suvremene alate u inovacijama i valorizaciji znanja. Ujedno su mogli čuti i primjere dobre prakse sa Sveučilišta u Antwerpenu,  koje je prezentirao Bram Verbinnen, menadžer za valorizaciju znanja u području prirodnih i primjenjenih znanosti.

Dvodnevna radionica pružila je priliku i za razmjenu iskustava samih doktoranada, nastojeći ih motivirati za daljnji razvoj horizontalnih vještina te promišljanje mogućnosti suradnje sa širom zajednicom.

Projekt INNO2MARE financiran je u okviru programa Obzor Europa, koji objedinjuje 19 organizacija iz Hrvatske, Slovenije i Belgije u nizu aktivnosti usmjerenih na digitalnu i zelenu tranziciju pomorskog sektora, sve s ciljem jačanja kapaciteta ekosustava Zapadne Slovenije i Jadranske Hrvatske za izvrsnost u istraživanjima i inovacijama.

Skip to content