Dobitnici Nagrade rektora za izvrsnost studentima/icama doktorskih studija u 2023./2024. ak.god.

24.04.2024.
Podijeli vijest na
Facebook
Twitter

Odlukom Senata (KLASA: 007-01/24-03/01, URBROJ: 2170-137-01-24-135 od 23. travnja 2024. godine), na prijedlog sastavnica Sveučilišta u Rijeci, a na temelju kriterija iz članka 25. Pravilnika o nagradama i priznanjima Sveučilišta u Rijeci od 24. siječnja 2023. godine, Nagrada rektora za izvrsnost u 2023./2024. ak. god. dodjeljuje se sljedećim studentima/icama doktorskih studija, po kategorijama:

Društvene i humanističke znanosti te umjetnička područja znanosti: 

Dr. sc. Nadja Čekolj, mag. soc. et. pead., alumna Doktorskog studija Pedagogije Filozofskog fakulteta u Rijeci

Biomedicina, biotehničke i interdisciplinarne znanosti: 

Dr. sc. Valentino Rački, dr. med., alumni Doktorskog studija Biomedicina Medicinskog fakulteta u Rijeci

Prirodne i tehničke znanosti: 

Ante Sikirica, mag. ing. mech. student Doktorskog studija iz područja Tehničkih znanosti Tehničkog fakulteta u Rijeci

ČESTITAMO NAGRAĐENIM DOKTORANDIMA I DOKTORANDICAMA!

Skip to content